Annovi Reverberi

Annovi Reverberi najveći svetski proizvođač pumpi
za pranje pod pritiskom. Sa sedištem u severnoj Italiji,
je privatna kompanija koja je orijentisana na proizvode
od početka 1958.godine.

Annovi Reverberi pumpe se koriste svakog dana širom
sveta, u mnoštvu primena.