Uslovi korišćenjaPoštovani korisnici,

u nastavku su Uslovi korišćenja internet prodavnice dabsalati.rs. Upotrebom ovog internet sajta potvrđujete da ste pročitali, razumeli i prihvatili ove uslove korišćenja (u daljem tekstu “uslovi”) i slažete se da ste obavezni da ih poštujete, kao i sve druge primenljive zakone i propise.

Ukoliko uslovi korišćenja nisu prihvatljivi sa vaše strane, nemojte koristiti ovaj internet sajt.
D.A.B.S. alati d.o.o. mogu izmeniti ove Uslove u bilo kom trenutku izmenama u ovom tekstu. Trebalo bi da posetite ovu stranicu s vremena na vreme i proverite ažurne Uslove, jer ste njima zakonski vezani. Pojedine odredbe ovih Uslova mogu biti nadjačane eksplicitnim zakonskim aktima ili saopštenjima istaknutim na drugim stranicama ovog sajta.


Opšte odredbe

D.A.B.S. alati d.o.o. zadržavaju pravo da u skladu sa svojom poslovnom politikom ili izmenama pozitivnopravnih propisa vrši izmene ovih Opštih uslova, kao i pravo da menja ponudu Proizvoda/Usluga dostupnih preko Web shop-a. Na kupovinu putem Web shop-a primenjivaće se odredbe važećeg Zakona o elektronskoj trgovini, Zakona o zaštiti potrošača i ostalih zakona koji regulišu materiju koja je predmet ovih Opštih uslova.

Upotreba internet sajta

Sav materijal na ovom internet sajtu (u daljem tekstu “Sajt”) je zaštićen autorskim pravima i svaka neovlašćena upotreba može predstavljati kršenje Zakona o autorskom i srodnim pravima, Zakona o žigovima ili drugih zakona iz oblasti intelektualne svojine. Osim ukoliko je drugačije naznačeno na drugom mestu na ovom sajtu, sav sadržaj možete pregledati, kopirati, štampati ili preuzimati isključivo za ličnu, nekomercijalnu upotrebu i u informativne svrhe, pod uslovom da sve naznake o autorskim pravima ili drugim vlasničkim informacijama koji su sadržani u originalnom dokumentu zadržite u svim kopijama. Ne možete menjati sadržaj ovog sajta ni na koji način, niti ga reprodukovati ili javno prikazivati, izvoditi, distribuirati ili na drugi način koristiti u javne ili komercijalne svrhe. Ne uzimajući u obzir prethodno navedeno, bilo koji softver ili drugi materijal dostupan za preuzimanje ili korišćenje preko ovog sajta koji poseduje sopstvene uslove korišćenja ili licenciranja nalazi se pod zaštitom tih uslova. Ukoliko prekršite bilo koji od ovih Uslova, vaša dozvola za upotrebu sajta će biti povučena i bićete obavezni da odmah uništite sve sadržaje koje ste preuzeli ili odštampali. Osim ako je eksplicitno drugačije naznačeno ovde ili na nekoj drugoj stranici ovog sajta, ništa ovde sadržano, bilo izričito, prećutno, odricanjem ili na drugi način, vam ne daje pravo da koristite bilo koji deo intelektualne svojine koju ste pronašli na Sajtu.


Informacije

Svi materijali, povratne informacije ili druge vrste informacija koje dostavite ovom Sajtu ili u kompaniji D.A.B.S. alati d.o.o. povodom ovog sajta (“Informacije”) neće biti smatrani za poverljive ili vlasničke. D.A.B.S. alati d.o.o. će biti isključivi vlasnik svih informacija prikupljenih na Sajtu ili u vezi sa njim. D.A.B.S. alati d.o.o. nema nikakve obaveze u odnosu na takve informacije i slobodan je da ih koristi bez ograničenja za bilo koje svrhe (kao što je upotreba, reprodukcija, modifikacija, objavljivanje, (re)distribucija, javno prikazivanje itd.) i bez navođenja izvora. Zabranjeno je postavljati ili prenositi na Sajt ili sa njega bilo kakve protivzakonite, preteće, klevetničke, ponižavajuće, obscene, pornografske ili druge materijale koji krše bilo koje zakone.


Privatnost

D.A.B.S. alati d.o.o. zadržavaju pravo da prikupljaju određene lične podatke prilikom pretrage nekih internet stranica ovog Sajta da bi ispunili vaše zahteve ili potrebe. Svako prikupljanje takvih informacija na ovim stranicama biće sprovedeno u skladu sa pravilima o privatnosti sadržanom na ovim internet stranicama, kao i važećim propisima o zaštiti podataka o ličnosti.

Neke stranice ovog Sajta bi mogle pohranjivati određene pakete informacija poznate kao “cookies” (kolačići) na vašem računaru. Kolačići nam daju odgovor na pitanje kako i kada je stranica ovog Sajta posećena i koliko ljudi je posetilo. Ova tehnologija ne skuplja informacije o vašem ličnom identitetu, umesto toga, informacije se nalaze u zbirnoj formi. Svrha ove tehnologije i informacija koje ona prikuplja je da nam pomogne da unapredimo svoj Sajt.

D.A.B.S. alati d.o.o. nisu odgovorni za sadržaj informacija objavljenih od strane korisnika. D.A.B.S.alati d.o.o. zadžavaju pravo da uklone poruke koje sadrže materijal koji smatramo nepristojnim, klevetničkim ili na bilo koji drugi način neprihvatljivim. D.A.B.S. alati d.o.o. ne snosi nikakve posledice za sadržaj bilo kog saopštenja, bez obzira da li proizilazi ili ne iz zakona o autorskim pravima, kleveti, privatnosti ili drugog.


Cene

Sve cene na ovom sajtu iskazane su u dinarima. PDV je uračunat u cenu. Dabsalati.rs se trude da artikli na ovom sajtu budu prikazani sa ispravnim nazivima specifikacija, fotografijama i cenama. Ipak, ne možemo garantovati da su sve navedene informacije i fotografije artikala na ovom sajtu u potpunosti ispravne (zadržavamo pravo na grešku).


Linkovi na druge sajtove

Linkovi sadržani na Sajtu koji vode na nezavisne sajtove su prikazani isključivo zbog pogodnosti za vas. D.A.B.S. alati d.o.o. nisu pregledali sadržaj ovih sajtova, ne kontrolišu ih i nisu odgovorni za bilo koji od ovih sajtova ili njihove sadržaje. Stoga D.A.B.S. alati d.o.o. nisu njihov predstavnik, ne pružaju nikakve garancije i ne prihvataju obaveze u vezi sa ovim sajtovima ili bilo kojim informacijama, softverom ili drugim proizvodima koji se tamo mogu naći, ili sa rezultatima koji su posledica njihove upotrebe. Ukoliko odlučite da pristupite nekom od sajtova na koje vode linkovi sa našeg Sajta, činite to na sopstvenu odgovornost.


Izjava o konverziji

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu.

Hvala Vam na razumevanju.


Izjava o PDV-u

Cene svih proizvoda su prikazane sa porezom na dodatnu vrednost. PDV je uračunat u cenu i nema skrivenih troškova.

Osnovni podaci o firmi

Matični broj: 17339087
PIB: 101685715
Poslovno Ime: D.A.B.S. ALATI D.O.O. PREDUZEĆE ZA TRGOVINU I USLUGE DOO BEOGRAD
Opština: Beograd-Novi Beograd
Mesto: Beograd-Novi Beograd
Ulica i broj: Bulevar Arsenija Čarnojevića 99, lokal 1


Povraćaj sredstava

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, D.A.B.S. alati d.o.o. (web prodavnica na adresi dabsalati.rs.) je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.


Registrovani zaštitni znaci

Svi nazivi, logotipi, žigovi, zaštitni znaci ili oznake usluga koji se pojavljuju na ovom Sajtu su
registrovani zaštitni znaci odgovarajućih kompanija u okviru D.A.B.S. alati d.o.o. ili drugih vlasnika. Ne
možete koristiti nazive, logotipe, žigove, zaštitne znake ili oznake usluga bez prethodne pismene
saglasnosti njihovog punopravnog vlasnika.


Ograničenje garancija

Informacije, proizvodi, materijali i/ili usluge (“sadržaj”) prikazan na ovom sajtu je prikazan “kao takav” bez ikakvih garancija bilo koje vrste. D.A.B.S. alati d.o.o. se eksplicitno ograničavaju do maksimalnog stepena određenog zakonom, od bilo kakve direktne, indirektne statutarne ili bilo koje druge garancije ili zastupništva, uključujući garancije tržišne isplativosti, pogodnosti za određenu svrhu ili poštovanja intelektualnih ili svojinskih prava. Sadržaj čine isključivo informacije opšte prirode, koje nisu namenjene za rešavanje specifičnih situacija ili za neku konkretnu osobu ili entitet, i koje ne predstavljaju profesionalni savet.

U maksimalnom stepenu koji zakon dozvoljava, D.A.B.S. alati d.o.o. ne daju garancije za tačnost, primenjivost, pouzdanost i kompletnost sadržaja na ovom sajtu, kao ni garanciju neprekidnog rada, pravovremenosti, bezbednosti ili odsustva grešaka. D.A.B.S. alati d.o.o. može promeniti sadržaj ovog sajta ili proizvode i cene navedene na sajtu u bilo koje vreme i bez prethodnog upozorenja. Sadržaj na ovom sajtu može biti zastareo, a D.A.B.S. alati d.o.o. se ne obavezuju da ga ažuriraju. sadržaj objavljen na ovom sajtu može se odnositi na proizvode, programe ili usluge koji nisu dostupni u vašoj zemlji. Konsultujte se sa D.A.B.S. alati d.o.o. lokalnom kancelarijom u vezi proizvoda, programa ili usluga koje su vam na raspolaganju.


Ograničenje odgovornosti

U maksimalnom stepenu dozvoljenom zakonom, D.A.B.S. alati d.o.o., njegovi dobavljači ili treća lica pomenuta na ovom sajtu ni u kom slučaju neće biti odgovorni za bilo kakvu štetu (uključujući, ali ne i isključivo, direktnu, indirektnu, slučajnu, posledičnu, posebnu štetu, ili takvu koja nastaje usled gubitka profila, gubitka podataka ili prekida poslovnog procesa) koja nastaje kao posledica upotrebe, odlaganja ili nemogućnosti upotrebe, ili rezultata upotrebe ovog sajta, sajtova na koje vode linkovi sa ovog sajta ili sadržaja objavljenog ovde ili na drugim pomenutim sajtovima, bez obzira da li je zasnovana na garanciji, ugovoru ili drugom pravnom sredstvu ili da li je klijent bio obavešten o mogućnosti takve štete. Ukoliko vaša upotreba materijala, informacija ili usluga sa ovog sajta rezultira potrebom za servisiranjem ili popravkom opreme ili podataka, Vi ste odgovorni za nastale
troškove.


Odvojeni odnos sa prodavcima i serviserima

Ako se povodom robe koju ste kupili kod nas, direktno obratite ovlašćenom serviseru ili uvozniku, ili ako im u vezi toga prosledite svoje lične podatke, između Vas i tog uvoznika ili servisera uspostavlja se odvojeni odnos. U tom slučaju su ti ovlašćeni trgovci ili serviseri su obrađivači Vaših ličnih podataka. Za sva pitanja ili zahteve u pogledu upotrebe Vaših ličnih podataka prikupljenih u tu svrhu od strane ovlašćenog uvoznika ili servisera obratite se direktno njima.

Zaštita poverljivih podataka o transakciji

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, pa se tako kompletni proces naplate obavlja u sigurnom okruženju. Niti jedno trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.


Dostava robe i eventualna ograničenja

Podrazumeva porudžbine za celu Srbiju. Isporuka robe se vrši isključivo na teritoriji Republike Srbije u saradnji sa _. Isporuka van teritorije Srbije nije moguća.

Iznos dostave zavisi od težine naručene robe i njene vrednosti, a cenovnik možete videti na našo stranici Dostava.